Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů - M-9 s.r.o.

Přejít na obsah

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Kontakt

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro námi nabízený typ prodávaného výrobku věcně příslušný je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V případě sporu se spotřebitelem, který se nám, jako stranám sporu, nepodařilo urovnat přímo, poskytneme spotřebiteli potřebné a zákonem stanovené informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
Na internetových stránkách České obchodní inspekce, konkrétně zde:
jsou k dispozici další pro spotřebitele důležité informace, mj. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) resp. Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR).
Návrat na obsah